Asumisohjeita

 

Palovaroitin

Kannattaa olla proaktiivinen. Huoneistokohtainen palovaroitin jokainen asukas/osakas hankkii itse (pelastustoimilaki 31§). Pitää olla yksi palovaroitin / 60 m2. Se tulee kiinnittää kattoon vähintään puolen metrin päähän seinästä. Turhien hälytysten välttämiseksi varoitinta ei tule asentaa keittiöön, mahdollisen takan eikä kylpyhuoneiden/saunojen välittömään läheisyyteen.

Vähintään kerran vuodessa tulee painaa varoittimen päällä olevaa nappia ja todeta, kuuluuko piippaus vai ei. Jos mitään ei kuulu, on paristo tai koko laite vaihdon tarpeessa.  Tulipaloissa syntyy ensi hetkestä alkaen tappavaa savua ja palovaroitin antaa aikaa pelastautua, pelastaa muita huoneistossa olevia ja mahdollisesti jopa sammuttaa alkavan tulipalon. Jos naapurista kuuluu piippausta niin älkää kovin montaa sekuntia tuhlatko oveen koputtamiseen, vaan soittakaa välittömästi pelastuslaitos paikalle. Hätäilmoitukset numeroon 112, mieluummin siis liian aikaisin kuin liian myöhään.

Jos porrashuoneessa on savua, pysykää omassa huoneistossanne. Porrashuoneeseen ei saa mennä, koska savukaasujen takia voi menettää tajunnan ennen kuin ehtii juosta pääovesta ulos pihalle. Palokunta pelastaa aina kiireellisyysjärjestyksessä ja teidätkin haetaan aikanaan pois.

 

Sammutuspeite

Kaikkiin taloyhtiön asunnoissa on hyvä olla sammutuspeite. Sillä voi tehdä tehokkaan alkusammutuksen esim. television tai rasvakattilan palossa.

 

Onhan sinulla kotivakuutus?

Jos taloyhtiön sattuu tulipalo tai vesivahinko, joka tuhoaa kellarikomerossa tai omassa huoneistossanne olevaa irtaimistoa, niin taloyhtiön kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan irtainta omaisuutta. Aiheutuneet vahingot korvataan teille omasta kotivakuutuksestanne, jonka itse hankitte ja maksatte. Kiinteistövakuutuksesta korvataan ainoastaan talon kiinteille rakenteille aiheutuneet vauriot. Kotivakuutuksessa tulee olla vastuuvakuutus, joka antaa turvaa siltä varalta, että itse tai perheenne jäsen aiheuttaa yksityishenkilönä esine- tai henkilövahingon perheen ulkopuoliselle. Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi lasten ja eläinten aiheuttamat vahingot sekä osake- ja vuokrahuoneiston rakenteille ja laitteille äkillisesti aiheutetut vahingot. Myös ns. asumisenkeskeytys korvataan kotivakuutuksestanne (eli jos vahingon takia joudutte tilapäisesti muuttamaan asunnostanne pois).

Jos teillä ei ole kotivakuutusta joudutte maksamaan aiheutuneet vahinkokustannukset itse, siinäkin tilanteessa, että olette täysin syytön aiheutuneisiin vahinkoihin.

Esimerkiksi tulipaloissa suurinta vahinkoa ei yleensä aiheuta itse tuli (ja palokunnan ruiskuttama vesi), vaan kaikkialle tunkeutuva savu. Vaikka yksi huoneisto kärsii todellisia tuli- ja vesivaurioita, niin savun takia lähimmät kahdeksan huoneistoa voivat olla asumiskelvottomia useiden kuukausien ajan (savu jopa tunkeutuu jääkaappiin sisälle vaikka edes sen sisällön luulisi olevan turvassa). Tällaisessa tapauksessa irtaimistollenne aiheutuneet hajuvahingot ja tilapäismajoitus siis korvataan omasta kotivakuutuksestanne, ei taloyhtiön vakuutuksesta.

Markkinoilla on tarjolla laaja valikoima vakuutuksia ja monesti vakuutusyhtiöt tarjoavat edullisia pakettiratkaisuja (esim. auto-, henki- ja kotivakuutus yhdessä). Kannattaa pitää mielessä, että alivakuuttaminen ei ole oikea tapa säästää. Jos irtaimisto on 40.000 euron arvoinen, tulee tämä summa ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Vuokranantajaosakkaiden tulisi vaatia vuokralaisiltaan asianmukaisen kotivakuutuksen ottamista. Tämän ehdon voi kirjata itse vuokrasopimukseen, mutta koska kotivakuutuksen tärkeyttä ei voi olla korostamatta, voi vakuutuksen hankkimisen mielestämme vaatia jälkikäteen jo voimassa oleviin vuokrasopimuksiin.

Monet vakuutusyhtiöt myöntävät opiskelijoille kotivakuutuksia edulliseen hintaan. Vakuutusalan arvioiden mukaan kolmanneksella kotitalouksista ei ole kotivakuutusta. Kyseinen luku on hälyttävän suuri.

 

Pesukoneen liitännät tarkistettava säännöllisesti

Kannatta tarkistaa liitännät noin joka viides vuosi. Pyykin- ja astianpesukoneessa on oltava koneen valmistajan hyväksymä ja viranomaismääräysten mukainen täyttö- ja poistoletku liitäntöineen. Laitteet tulee liittää kiinteästi vesi- ja viemäriverkostoon. Pesukoneen poistoputken liittäminen ns. hanhenkaulalla WC-kulhoon ei ole turvallinen tapa. Astianpesukoneen alle tulee laittaa siihen tarkoitettu muovimatto.

Pesu- ja asitanpesukonetta on valvottava sitä käytettäessä ja hana on pidettävä suljettuna, kun konetta ei käytetä. Asunnosta ei saa poistua silloin, kun laitteet ovat käynnissä. Vesijohtoverkostoon liitettyjen laitteiden letkut suositellaan vaihdettavaksi kymmenen vuoden välein ja liitännät tulee tarkistaa säännöllisesti.

 

Asukkaan ilmoitusvelvollisuus

Huoneistojen vesijohdoissa, viemäreissä, sekoittajien tiivisteissä, lukoissa tai pattereissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle. Häneltä voi myös pyytää apua patterien ilmaamisessa.

Asukkaan pitää tehdä heti ilmoitus myös havaitsemistaan rakenteellisista vioista ja kosteusvaurioista. Lakiin kirjatun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Vesivuotovahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan ja pyrittävä käytettävissä olevin keinoin estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla veden tulo sulkuventtiilistä. Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huonetiloihin.

Taloyhtiö ei maksa asukkaille kotivakuutuksen omavastuuosuutta, ei myöskään tilanteessa jossa asukas kokee olevansa täysin syytön (esimerkiksi jos yläkerran asunnosta vuotaa vettä alakertaan). Jos asukkaalla ei ole mitään vakuutusta, voivat tuhoutunut irtaimisto, muutto- ja varastointikustannukset, tilapäisasuminen jne. aiheuttaa tuhansien eurojen ylimääräiset menot. Ilman kotivakuutusta asuva maksaa siten nämä kustannukset itse.

 

Muuta huomioitavaa

Huoneistoissa vältettävä häiritsevää melua, kello 22:00 – 07:00 välisenä aikana on naapureille suotava ehdoton yörauha.
Viranomaismääräysten mukaisesti lastenrattaita ja polkupyöriä ei saa säilyttää porrashuoneissa. Myös vintti- ja kellarikäytävät on pidettävä vapaina.

Yleisen turvallisuuden sekä yhtiön sisäisen hallinnon vuoksi on sisään- ja poismuutoista aina ilmoitettava isännöitsijälle. Avainten kadotessa huoltoyhtiö avaa ovet vain niille asukkaille, jotka ovat talon kirjoissa. On suositeltavaa informoida kiinteistönhoitajaa ja tuttuja naapureita pidemmistä poissaoloista. Samoin on hyvä jättää kiinteistönhoitajalle yhteystiedot yllättävien tilanteiden varalle.

Hyvän yhteishengen säilyttämiseksi tulisi mahdolliset häiriötilanteet selvittää asukkaiden kesken. Jos tarvetta ilmene voi toki ottaa yhteyttä isännöitsijään tai hallitukseen.