Disponenttjänst KEW Ab

Disponenttjänst KEW Ab är en självständig disponentbyrå, som erbjuder disponenttjänster för bostadsbolag. Som medlemmar i Disponentförbundet följer vi god disponentsed. Till detta hör att följa lagar, förordningar och bestämmelser. Husbolagets bolagsordning ska beaktas, bolagsstämmobeslut och styrelsernas beslut bör följas. Det är också viktigt att följa upp fastighetens byggnadsteknik och ålder, samt att ändamålsenligt och effektivt utföra reparationer som ökar fastighetens värde.

Vi är övertygade om att det är mest ändamålsenligt att fastigheter handhas av specialister. En fastighet som administrerats planenligt och väl kommer på lång sikt att öka i värde.

Till våra uppgifter hör att sköta alla delområden inom fastighetsbranschen: administration, ekonomi och att organisera fastighetens underhåll.

Kjell
Kjell Wiberg
IAT disponent
Anna
Anna Kronberg
IAT och ITS disponent

GOTT DISPONENTSKAP LÖNAR SIG

logoo