Begär offert

Ni kan lämna er offertbegäran här och Era kontaktuppgifter. Vi tar gärna också emot kommentarer angående våra sidor, företag och tjänster. Då Ni meddelar Era kontaktuppgifter kan vi vid behov ta kontakt med Er.

 

  Uppgifter om bolaget och eventuella projekt.

  Namn på den som begär offert

  Adress

  Ställning i bolaget

  Telefonnummer

  E-post adress

  Bostad aktiebolagets namn

  Fastighetens adress

  Byggnadsår

  Antal bostäder (st)

  Antal affärslägenheter (st)

  Våningsyta (m2)

  Byggnadssvolym (m3)

  Fastighetsskötsel företag

  Antal lån (st)

  Antal ordinarie bolagsstämmor per år (st)

  Om det finns vattenmätare i bostäderna så avläses de av

  Hur många gånger i året avläses vattenmätarna (st)?

  Övrigt

  Det är bra om det sista bokslutet, ett disponentintyg, budget samt bolagsordning kan bifogas,
  (Obs enbart pdf format)