Begär offert

Ni kan lämna er offertbegäran här och Era kontaktuppgifter. Vi tar gärna också emot kommentarer angående våra sidor, företag och tjänster. Då Ni meddelar Era kontaktuppgifter kan vi vid behov ta kontakt med Er.

 

Uppgifter om bolaget och eventuella projekt.

Namn på den som begär offert

Adress

Ställning i bolaget

Telefonnummer

E-post adress

Bostad aktiebolagets namn

Fastighetens adress

Byggnadsår

Antal bostäder (st)

Antal affärslägenheter (st)

Våningsyta (m2)

Byggnadssvolym (m3)

Fastighetsskötsel företag

Antal lån (st)

Antal ordinarie bolagsstämmor per år (st)

Om det finns vattenmätare i bostäderna så avläses de av

Hur många gånger i året avläses vattenmätarna (st)?

Övrigt

Det är bra om det sista bokslutet, ett disponentintyg, budget samt bolagsordning kan bifogas,
(Obs enbart pdf format)