Underhålls- och ändringsarbete

 

Innan man påbörjar en lägenhetssanering bor aktieinnehavaren eller den som utför renoveringen fylla i detta formulär. Det skickas till Ert husbolags disponent. Påbörja inte renoveringen förrän du fått tillstånd.

Det är tillåtet att förnya ytor i bostaden, men innan man ändrar bärande konstruktioner, el­ och rör installationer eller motsvarande bör man ha disponentens och/eller styrelsens tillstånd. Under parkett och laminatgolv ska man lägga en ljudisolerande matta.

Om man renoverar och ändrar i våtutrymmen måste man ha disponentens och/eller styrelsens tillstånd. På basen av den anmälan aktieägaren gjort avgör disponenten om arbetet kräver tillstånd av andra myndigheter. Disponenten (eller den tekniska disponenten) granskar fuktisoleringen innan kaklings arbetet påbörjas.

Disponenten eller annan representant för husbolaget är både berättigad till och skyldig att avbryta oprofessionellt eller otillåtet utfört saneringsarbete.

Disponenten anställer inte renoverings entreprenör åt bostadens aktieinnehavare och byggherren ansvarar för de praktiska arrangemangen. Kostnader för saneringen, t.ex. tillstånd från myndigheter eller teknisk övervakning (i omfattande bostadssaneringar) betalas i sin helhet av aktieinnehavaren.

Asbest direktiv
Observera att fr.o.m. 1.1.2016 trädde nya direktiv i kraft i Lagen för rivningsarbete av asbest (684/2015) och Statsrådets förordning angående säkerheten inom asbestarbete (798/2015).

Aktionärens entreprenad, renoverings- och ändringsarbeten.

 • ƒ Bolaget ställer asbest kartläggningen som villkor för ändringsarbetet
 •  Beaktas i samband med övervakningen
 • ƒ Rapporten ska uppvisas bolaget
 • ƒ Aktionären står för kostnaderna
 • ƒ Eftersom aktionären betalar för kartläggningen kan den inte utnyttjas av husbolaget/övriga aktionärer
 •  Det exponerade områdets renhet ska säkerställas (dokument) innan utrymmet överlåts till aktionären

Byggavfall förs direkt till en avstjälpningsplats. T.ex. avstjälpningsplatsen. Avfall får inte lämnas i bostadsbolagets skräpkarl.

Arbetsskeden som medför oljud kan utföras vardagar mellan kl. 8:00 och 17:00. Senast kl.20:00 ska allt arbete som för ljud vara avslutat.

 

Det här skall alltid anmälas:

 • när man lägger parkett på plastmatta, golvslipning eller lägga laminat
 • byte av kranar eller WC-stol
 • renovering, tillbyggnad eller avlägsnande av WC, badrum och bastu
 • byte av diskhoskåp i köket
 • anslutning av diskmaskin eller tvätt maskin om det inte finns kopplingsanordning från förut
 • arbeten som förutsätter att kranar tas loss eller att vattnet stängs av
 • avlägsnande eller byte av befintligt fast elkablar
 • installering, avlägsnande eller ändring av apparater som har med avlopps-, bruksvatten- , värme- , ventilation- , el systemet att göra: värmebatteri, golvvärme som hör till värmesystemet, integrerad spis, kåpa eller fläkt som är kopplad till ventilationssystemet, varmvatten beredare
 • ändring av bärande väggar
 • byte av yt material på balkongen (kan inverka på vattenisoleringen)
 • ändringar i ytterdörren, tex installering av titthål eller säkerhetslås
 • riva eller flytta lätta innerväggar om det finns elkablar o.dyl. kablar

 

Det här behöver man inte anmäla:

 • målande eller tapetsering
 • hänga upp tavlor
 • byte av överskåp i köket om de inte inverkar på ventilation eller elkablar
 • installering av disk- , tvätt- maskin om det finns uttag för avlopp- vatten- och el färdigt
 • nersänkning av tak om det inte inverkar på ventilation- eller elsystem
 • byte eller lägga in fasta klädskåp
 • installering, ändring eller avlägsnande av apparater som inte har med avlopp-, bruksvatten, värme, ventilation eller elsystem att göra: kyl-, frys, svalskåp, spis, mikrougn eller fläkt med kolfilter som inte kopplas till ventilationskanalen
 • byte eller avlägsnande av innerdörrar
 • byte av parkettgolv av samma typ